• Szkolenia
 • ADR dla kierowców
 • ADR stanowiskowe
 • Certyfikat Kompetencji Zawodowych
 • DGSA
 • BHP/ PPOŻ
 • Aplikacja ADR
 • Polityka prywatności
 • Dofinansowania do bezpieczeństwa
 • Mocowanie ładunku
 • Miś
 • Pajak
 • Kontakt
 • Dofinansowania do bezpieczeństwa

  Każdy przedsiębiorca może otrzymać dotację z ZUS na poprawę warunków pracy na podstawie projektu
  „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – konkurs”.
  Zakres dofinansowania może obejmować inwestycje poprawiające bezpieczeństwo m.in.:
  • osłony do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń
  • optoelektryczne urządzenia ochronne (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych itp.)
  • urządzenia ochronne czułe na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp.),
  • elementy systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych itp.),
  • kabiny i obudowy dźwiękoizolacyjne lub dźwięko-chłonnoizolacyjne
  • obudy, osłony i ekrany chroniące przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi, wyrobów i ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.)
  • neutralizatorów elektryczności statycznej
  • urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy itp.)
  • urządzeń i elementów wentylacji
  • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości
  • urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków
  • dotacje z ZUS na wózek widłowy
  • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

  Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. nie zaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
  2. nie zaleganie z opłacaniem podatków;
  3. nie znajdowanie się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
  4. nie ubieganie się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
  5. nie ubieganie się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany. 

  Etapy projektu o dofinansowanie ZUS:

  1. kwalifikacja do Projektu Dofinansowanie ZUS
  2. wybranie przedmiotu dofinansowania
  3. opracowanie wniosku o dofinansowanie
  4. przyznanie dofinansowania i zawarcie umowy

  Wysokość dofinansowania:

  1. do 90 % kosztów projektu ( do 140 000 zł) dla mikrofirm zatrudniających od 1 do 9 pracowników
  2. do 80 % kosztów projektu ( do 210 000 zł) dla małych firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników
  3. do 60 % kosztów projektu ( do 340 000 zł) dla średnich firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników 
  4. do 20 % kosztów projektu ( do 500 000 zł) dla dużych firm zatrudniających powyżej 250 pracowników

  Jeżeli jesteś zainteresowany i chcesz uzyskać
  więcej informacji zadzwoń

  501060043

  lub wyślij wiadomość poprzez formularz niżej

  SzkoleniaDGSABHP/ PPOŻAplikacja ADRDofinansowania do bezpieczeństwaMocowanie ładunkuKontakt
  img rectangle