• Szkolenia
 • ADR dla kierowców
 • ADR stanowiskowe
 • Certyfikat Kompetencji Zawodowych
 • DGSA
 • BHP/ PPOŻ
 • Aplikacja ADR
 • Polityka prywatności
 • Dofinansowania do bezpieczeństwa
 • Mocowanie ładunku
 • Miś
 • Pajak
 • Kontakt
 • Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika

  Szkolenie przygotowujące do egzaminu ” Certyfikat Przewoźnika w transporcie drogowym rzeczy” organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego.
   
  Certyfikat powinien posiadać przedsiębiorca lub osoba zarządzająca działalnością transportową w przedsiębiorstwie pojazdami powyżej 3,5 T DMC, a od 20 maja 2022 roku również pojazdami powyżej 2,5 T DMC. 
   W Polsce certyfikację kompetencji zawodowych w transporcie drogowym regulują następujące akty prawne:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009  z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 1352)
  A jednostką certyfikującą oraz przeprowadzającą egzaminy jest Instytut Transportu Samochodowego – www.its.waw.pl
  Szkolenie podzielone jest na bloki tematyczne zgodnie z zakresem wymaganej wiedzy określonym w Załączniku nr I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009:
  1. Prawo cywilne
  2. Prawo handlowe
  3. Prawo socjalne
  4. Prawo podatkowe
  5. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  6. Dostęp do rynku
  7. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
  8. Bezpieczeństwo drogowe

  Szkolenie podzielone jest na dwie tury:
  1. Cztery dni podstawowego  szkolenia obejmujące wyżej wymienione zagadnienia
  2. Dwa dni dodatkowe, bezpośrednio przed egzaminem termin ustalany jest bezpośrednio pomiędzy prowadzącymi zagadnienia księgowe i socjalno-transportowe a grupą szkoleniową
  Szkolenie prowadzą specjaliści w swoich dziedzinach, przedsiębiorcy pracujący na co dzień w tematyce, którą omawiają, a są to:
  • Daniel Świerczewski – Doradca ADR, Specjalista ds. BHP, Inspektor ds. PPOŻ
  • Marta Michalak – księgowa
  • Joanna Oleszek – radca prawny
  • Leszek Korolczuk, specjalista ds. rozliczeń kierowców

  Co zapewniamy?
  • Profesjonalne szkolenie w komfortowych warunkach
  • Materiały szkoleniowe w postaci podręczników wydawanych przez ITS oraz testów i zadań
  • Kontakt z prowadzącymi po zajęciach
  • Napoje i przekąski

  Jak wygląda egzamin:
  • Test wielokrotnego wyboru na który składają się 64 pytania z czterema odpowiedziami 
  • Dwa zadania praktyczne: 
   • Planowanie trasy przejazdu oraz przedstawienie harmonogramu jazdy
   • Leasing pojazdów lub płaca pracownika 
  • Maksymalny czas na każdą część wynosi 2 godziny 
  • Aby zaliczyć egzamin powinno się uzyskać min. 60% punktów z całego egzaminu, natomiast z poszczególnych części nie mniej niż 50% punktów.

  Jeżeli jesteś zainteresowany i chcesz uzyskać
  więcej informacji zadzwoń

  501060043

  lub wyślij wiadomość poprzez formularz niżej

  SzkoleniaADR dla kierowców ADR stanowiskowe Certyfikat Kompetencji Zawodowych 1DGSABHP/ PPOŻAplikacja ADRDofinansowania do bezpieczeństwaMocowanie ładunkuKontakt
  img rectangle