• Szkolenia
 • ADR dla kierowców
 • ADR stanowiskowe
 • Certyfikat Kompetencji Zawodowych
 • Napełnianie cystern
 • Harmonogram Szkoleń
 • Kurs ADR za 1 zł
 • DGSA
 • BHP/ PPOŻ
 • Aplikacja ADR
 • Polityka prywatności
 • Dofinansowania do bezpieczeństwa
 • Sprzedaż / sklep
 • Kontakt
 • ADR dla kierowców

  Kurs ADR jest przeznaczony dla kierowców przewożących towary w transporcie drogowym w ilościach nie podlegających wyłaczeniom od przepisów ( jeżeli kierowca przewozi materiały wymagające oznakowania pojazdu pomarańczową tablicą ostrzegawczą jest zobowiązany do posiadania uprawnień ADR). 

  HARMONOGRAM SZKOLEŃ ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE GŁÓWNEJ PO PRAWEJ STRONIE

  Oferujemy następujące kursy dla kierowców:

  Kursy ADR podstawowy 
  ( jeżeli chcesz przewozić towary niebezpieczne chłodnią, pod plandeką lub pojazdem bez przykrycia)
  Kurs ADR specjalistyczny – cysterny 
  ( jeżeli chcesz przewozić np. paliwo w cysternie)
  Kurs ADR specjalistyczny klasa 1 
  – materiały wybuchowe
  Kurs ADR specjalistyczny klasa 7 
  – materiały promieniotwórcze

  Zakres kursów ADR

  Kurs podstawowy obejmuje tematy:

  wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, w tym przepisy prawne, podstawowe definicje, szkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych oraz wyłączenia stosowania przepisów Umowy ADR

  główne rodzaje zagrożeń - podstawy klasyfikacji towarów niebezpiecznych, rozpoznawanie zagrożeń na podstawie nalepek i znaków

  oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej

  informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów

  działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń

  czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej

  odpowiedzialność kierowcy i innych uczestników przewozu towarów niebezpiecznych

  przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów, w tym wyposażenia przeciwpożarowego oraz wyposażenia ochronnego (ogólnego i indywidualnego) - wymagania i sposób użycia

  manipulowanie sztukami przesyłki i ich układanie, załadunek i rozładunek, w tym zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych, ograniczenia przy przewozie z żywnością, środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych, oraz mocowanie i zabezpieczanie ładunku, a także wymagania wynikające z obowiązujących norm

  informacje na temat realizacji przewozu kombinowanego

  ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń

  ochrona towarów niebezpiecznych

  dokumentacja wymagana przy przewozie towarów niebezpiecznych, w tym zawartość i zasady sporządzania dokumentu przewozowego

  Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach obejmuje tematy:

  zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku

  wymagania dotyczące pojazdów i cystern, w szczególności:
  • pojazdy i ich wymagania techniczne
  • budowa cystern i ich wyposażenie obsługowe i konstrukcyjne,
  • kody cystern,
  • rodzaje i terminy badań cystern
  ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern
  dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych

  Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1 obejmuje tematy:

  specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi
  szczególne wymagania, w tym zakazy, dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1

  wymagania dotyczące pojazdów EX/II i EX/III oraz MEMU

  przepisy szczególne dotyczące materiałów i przedmiotów wybuchowych, świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania znaków i nalepek ostrzegawczych

  Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7 obejmuje tematy:

  specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym

  szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych

  dodatkowe przepisy szczególne dotyczące materiałów promieniotwórczych, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania znaków i nalepek ostrzegawczych

  szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym
  Podczas szkolenia korzystam z autorskich prezentacji szkoleniowych ( kliknij, aby pobrać ) oraz materiałów szkoleniowych w formie skryptu szkoleniowego. Kursant również dostaje na własność skrypt oraz instrukcję pisemną. 

  Kursanci mają do dyspozycji szereg testów sprawdzających z każdego rodzaju szkolenia. 

  Posiadamy również autorską aplikację mobilną dla kierowcy ” ADR APP Mobile” dostępną do pobrania na telefon z systemem android -> TUTAJ . Korzystanie z aplikacji bardzo ułatwia pracę z towarami niebezpiecznymi dając możliwość sprawdzenia niezbędnych informacji o przewożonym materiale w każdej chwili, wystarczy posiadać przy sobie telefon. 

  Istotne jest indywidualne podejście do kursanta, dlatego organizujemy szkolenia zarówno dla małych jak i większych grup oraz na zamówienie dla firm. 

  Żeby posiadać uprawnienia ADR kierowca powinien mieć skończone 21 lat oraz musisz posiadać prawo jazdy kategorii „B”. 

  Po zdanym egzaminie po kursie ADR w terminie 14 dni roboczych na Twój adres listonosz przyniesie „Zaświadczenie ADR”, którego koszt wynosi 50,50 zł. Ważność zaświadczenie ADR wynosi 5 lat. 

  Kierowcy przewożący towary niebezpieczne w ilościach dla których nie mają obowiązku oznakowywać pojazdu zgodnie z wymogami ADR również zobowiązani są do uczestnictwa w przeznaczonym dla nich szkoleniu specjalistycznym. 

   Aktualne miejsca szkoleń ADR:

  Jeżeli jesteś zainteresowany i chcesz uzyskać
  więcej informacji zadzwoń

  501060043

  lub wyślij wiadomość poprzez formularz niżej

  SzkoleniaADR dla kierowców 1ADR stanowiskowe Certyfikat Kompetencji Zawodowych Napełnianie cystern Harmonogram Szkoleń Kurs ADR za 1 zł DGSABHP/ PPOŻAplikacja ADRDofinansowania do bezpieczeństwaSprzedaż / sklepKontakt
  img rectangle